توافق‌نامه مربوط به اعطای لایسنس  و ارائه خدمات به کاربر نهایی سکتونا 

لطفاً پیش از استفاده یا تلاش برای استفاده از نرم‌افزار مدیریت دسترسی ویژه اسپکترا (که از این پس «نرم‌افزار» نامیده می‌شود)، توافق‌نامه خدمات و لایسنس‌های کاربر نهایی (از این پس «توافق‌نامه» نامیده می‌شود) را با دقت بخوانید.

توافق‌نامه مربوط به اعطای لایسنس و ارائه خدمات به کاربر نهایی سکتونا («توافق‌نامه»)، توافق‌نامه‌ای حقوقی بین شما – به‌عنوان یک فرد، شرکت یا هر شخص حقوقی دیگر (با هر ظرفیتی که در اینجا به‌عنوان «کاربر نهایی»، «شما» یا «برای شما» نامیده می‌شود) – و شرکت سکتونا با نام Sectona Technologies Pvt. Ltd است به‌عنوان یک شرکت هندی و هر شرکت وابسته دیگر به سکتونا (که مجموعاً «سکتونا» نامیده می‌شوند). اگر این قرارداد را به نمایندگی از شرکت یا سازمان خود قبول می‌کنید، تأیید می‌کنید که از طرف شرکت یا سازمان خود، مجاز به پذیرش این شرایط هستید. این توافق‌نامه، استفاده شما از موارد زیر را کنترل می‌کند: (الف) نرم‌افزار سکتونا، از جمله به‌روزرسانی‌های آن («نرم‌افزار»)، خواه در قالب لایسنس دائمی خریداری شده باشد یا در قالب حق اشتراک؛ یا اینکه جهت ارزیابی خریداری شده باشد و یا ترکیبی از موارد فوق؛ (ب) کتابچه‌های راهنمای کاربر یا دستورالعمل‌های کتبی ارائه شده توسط سکتونا برای کاربران نهایی نرم‌افزار («مستندات»)؛ ج) خدمات پشتیبانی، آنطور که در برگه سند آ تعریف شده؛ و (د) خدمات حرفه‌ای («خدمات حرفه‌ای»). خدمات پشتیبانی و خدمات حرفه‌ای در مجموع «خدمات» نامیده می‌شوند.

نرم‌افزار، مستندات و خدمات، توسط طرف‌های ثالث مشخصی ارائه می‌شوند، مشمول شرایط این توافق‌نامه، توافق‌نامه طرف‌های ثالث و نیز هرگونه توافق‌نامه در زمینه حقوق، تعهدات و محدودیت‌هایی هستند که در اینجا مشخص شده‌اند. با بکارگیری نرم‌افزار، بارگیری، نصب، ثبت آن یا هرگونه استفاده دیگر از نرم‌افزار، مستندات و خدمات، شما به صراحت و به‌طور دقیق اذعان می‌کنید که با شرایط این قرارداد موافق هستید. اگر همه شرایط و ضوابط تنظیم شده در اینجا را قبول ندارید، نرم‌افزار را بکار نبرید، بارگیری نکنید، نصب نکنید، ثبت نکنید، از آن خارج شوید و به هرگونه استفاده دیگری از نرم‌افزار، مستندات یا خدمات آن نیز پایان دهید.

۱. تعاریف

الف) «نرم‌افزار» به این صورت تعریف می‌شود: (یکم) کد برنامه کامپیوتری و تمامی برنامه‌های ماژول پشتیبان که توسط سکتونا تولید شده‌اند به همراه (دوم) نسخه‌های کد مربوط به هر توسعه، بهبود، عرضه‌های جدید و دیگر اصلاحات مربوط به این برنامه‌های کامپیوتری که برای شریک تجاری و متعاقب مفاد این توافق‌نامه فراهم شده‌اند. (سوم) محصول نرم‌افزاری مطابق با برگه سند آ مشخص می‌شود.

ب) «قیمت خرید» به‌عنوان قیمت خرید کامل و یا اولین بهای پرداختی به عنوان حق اشتراک نرم‌افزار و مطابق با آنچه که در صفحه سکتونا با نام Master Price Sheet ذکر شده است، تعریف می‌شود. قیمت خرید صرفاً با صلاحدید سکتونا تعیین می‌شود و ممکن است در هر زمان تغییر کند که در این صورت برای مشتری اطلاعیه ارسال خواهد شد.

پ) «مستندات» شامل کلیه اسناد ضمیمه شده به این توافق‌نامه در قالب پیوست خواهد بود و شامل (یکم) کتابچه‌های راهنمای کاربر، کتابچه‌های آموزشی و تمام دیگر متون تهیه شده برای مشتری نرم‌افزار و (دوم) تمام متون توزیع شده و در نظر گرفته شده برای آموزش سکتونا و نرم‌افزار آن به مشتری و همینطور محصولات و خدمات مرتبط با آن است. «مستندات» نیز شامل اسنادی است که به‌طور کلی توسط سکتونا برای استفاده از نرم‌افزار در دسترس است، چه به صورت انتشار آنلاین و چه به صورت ارائه نسخه چاپی. مستندات شامل هر مستند به‌روز شده‌ای است که سکتونا با مجموعه به‌روزرسانی‌های خود ارائه می‌دهد.

ت) «کاربر نهایی یا مشتری» – به‌عنوان یک شخص ثالث، مشتری تجاری یا مشتری دولتی تعریف می‌شود که این نرم‌افزار را برای تجارت داخلی یا اهداف شخصی از سکتونا خریداری کرده است و می‌تواند مشمول ارائه خدمات هم باشد. اما مشتری مجاز به توزیع یا فروش مجدد نیست، مگر مطابق با آنچه که در توافق‌نامه لایسنس کاربر نهایی ذکر شده باشد.

ث) «علائم تجاری» – تمام علائم مرتبط با سکتونا، کسب و کار آن، نرم‌افزار و/یا محصولات، شامل علائم تجاری، نام تجاری، علائم خدمات و/یا نام خدمات، شعارها، لگوها، طرح‌ها و سایر تمایزهای مشابه است.

ج) «سفارش خرید» به منزله یک سفارش معتبر برای خرید محصولات و/یا خدمات ارائه شده است که نزد سکتونا/شریک مجاز آن/توزیع‌کننده سفارش‌گذاری شده است.

چ) «خدمات» به معنای (یکم) «خدمات مشاوره‌ای» (خدمات مشاوره‌ای حرفه‌ای که ممکن است توسط سکتونا یا نماینده آن و مطابق با این توافق‌نامه به شما ارائه شود)؛ و/یا (دوم) خدمات مربوط به «تعمیر و نگهداری محصول» (خدمات مربوط به پشتیبانی و نگهداری محصولات)؛ و/یا (سوم) «خدمات آموزشی» (خدمات آموزشی ذکر شده در فهرست در طی دوره مورد استفاده از محصولات سکتونا) است.

ح) «مدت لایسنس» به معنی دوره‌ای است که لایسنس استفاده از نرم‌افزار به مشتری اعطا می‌شود و مطابق با برنامه زمان‌بندی ممکن است ثابت یا دائمی باشد.

خ) «دوره تعمیر و نگهداری» به معنی هر دوره زمانی در طول مدت این توافق‌نامه است که در طی آن سکتونا خدمات تعمیر و نگهداری به مشتری ارائه می‌دهد. اولین دوره تعمیر و نگهداری از تاریخ تحویل محصول شروع می‌شود و هر دوره تعمیر و نگهداری اضافی از تاریخ سالگرد تحویل محصول آغاز می‌گردد. هر دوره تعمیر و نگهداری یک سال به طول می‌انجامد، مگر اینکه خلاف آن در برنامه زمان‌بندی ذکر شده باشد.

د) «نمایندگی فروش» به معنای هر فروشنده ارزش افزوده مستقل (VAR) یا شریکی است که توسط سکتونا مجاز به توزیع نرم‌افزار و/یا خدمات سکتونا به مشتری است.

ذ) «لایسنس نرم‌افزار» به معنای مجوزی است که به موجب این توافق‌نامه در رابطه با استفاده از نرم‌افزار، به مشتری اعطا می‌شود.

ر) «به‌روزرسانی» به معنای هرگونه ویرایش، تطابق، بهبود یا نسخه جدید نرم‌افزار است که سکتونا بدون دریافت هزینه اضافی در اختیار مشتریانی قرار می‌دهد که خدمات نگهداری از نرم‌افزار آسیب دیده را خریداری می‌کنند.

ز) «کاربر» به معنای کارمند یا پیمانکاری از سوی مشتری یا شرکتهای وابسته، شرکای آن، ارائه‌دهندگان خدمات و همکارانی است که مشتری به آنها امکان دسترسی به نرم‌افزار یا سرویس اشتراک را ارائه می‌دهد. تعداد یا سایر محدودیت‌های مربوط به آنها در یک برنامه اجرایی ذکر شده است.

  1. اعطای لایسنس. سکتونا بدین وسیله و با توجه به شرایط و ضوابط این توافق‌نامه و سفارش خرید، به مشتری لایسنس استفاده از نرم‌افزار را در قالب فرم کد اجرایی و همینطور مستندات، برای استفاده در دوره عملیات تجاری مشتری و نیز برای انجام تمامی مقاصد تجاری درون‌سازمانی خود مشتری به شکل غیرانحصاری، غیرقابل انتقال، بدون حق اعطای لایسنس ثانویه در سراسر جهان، اعطا می‌کند. این موارد استفاده می‌توانند شامل پردازش اطلاعات خود مشتری، پردازش اطلاعات مشتریان شما به‌عنوان بخشی از کسب و کارتان باشد («لایسنس»). این لایسنس شامل حقوق مشخص شده در مورد برخی از نرم‌افزارهای منبع باز و نرم‌افزارهای طرف ثالث («کد طرف ثالث») نیز هست، تا جایی که سکتونا مجاز به اعطای چنین حقوقی باشد.

الف) واحدهای دارای لایسنس. لایسنس‌های اعطا شده به مشتری تحت این توافق‌نامه محدود به تعداد لایسنس‌های معین شده در سفارش خرید است («واحدهای مجاز»). اگر مشتری مایل باشد تعداد واحدهای مجاز را افزایش دهد، باید سکتونا را مطلع و برای تعداد مدنظر، سفارش خرید اضافی یا افزایشی بگذارد. هزینه‌های متعاقب برای خرید واحدهای افزایشی، براساس قیمت توافق شده به ازای هر واحد مجاز محاسبه خواهد شد. مشتری می‌تواند نرم‌افزار و مستندات آن را فقط در صورت لزوم استفاده با شرایط فوق، از طریق ایجاد تعدادی معقولی نسخه برای تهیه پشتیبان و بایگانی تکثیر کند. مشتری باید فقط نسخه‌های دقیق ویرایش‌هایی را که در ابتدا از سکتونا تحویل گرفته تهیه کند. همه این نسخه‌ها از جمله هر نسخه جزئی، تشکیل‌دهنده نرم‌افزار هستند.

ب) لایسنس اشتراک. اگر در سفارش خرید، لایسنس حق اشتراک نرم‌افزار ذکر شده باشد، این نرم‌افزار برای مدت زمان مشخصی دارای لایسنس خواهد بود و شامل خدمات پشتیبانی برای دوره مجاز می‌شود («مدت اشتراک») و از تاریخی که به شما اطلاع داده می‌شود نرم‌افزار برای بارگیری الکترونیکی در دسترس است، شروع می‌گردد. برای تمدید مدت اشتراک، باید واحدهای دارای لایسنس اضافی را قبل از انقضا تمدید یا خریداری کنید.

پ) نرم‌افزار ارزیابی. اگر لایسنس شما، استفاده از نرم‌افزار را فقط برای استفاده درون‌سازمانی، بصورت آزمایشی یا برای ارزیابی مجاز می‌دارد («نرم‌افزار ارزیابی»)، در صورت تمدید یا تبدیل شدن آن به لایسنس دائمی یا به صورت اشتراک، لایسنس قبلی در پایان دوره ارزیابی خاتمه می‌یابد.

ت) لایسنس دائمی. اگر در سفارش خرید، لایسنس دائمی ذکر شده باشد، نرم‌افزار به‌طور دائمی دارای لایسنس است و این لایسنس از تاریخی آغاز می‌گردد که اطلاعیه‌ای مبنی بر در دسترس بودن نرم‌افزار به منظور بارگیری الکترونیکی برای شما ارسال می‌شود.

۳. محدودیت‌ها. مشتری نمی‌تواند توافق‌نامه، نرم‌افزار، اسناد، خدمات یا هرگونه حق و حقوق یا تعهدات مندرج در آن را بدون رضایت‌نامه کتبی قبلی سکتونا، در قالب لایسنس ثانویه واگذار کند یا انتقال دهد. هرگونه تلاش برای صدور لایسنس ثانویه، اختصاص یا انتقال هریک از حقوق، وظایف یا تعهدات این توافق‌نامه بدون چنین موافقتی از درجه اعتبار ساقط است. نرم‌افزار، مستندات و خدمات، حاوی اسرار تجاری هستند و مشتری نمی‌تواند نرم‌افزار را از حالت کامپایل خارج کند، روی آن مهندسی معکوس انجام دهد یا بخش‌های آن را از هم جدا کند، و یا نرم‌افزار را به صورتی ساده کند که قابل درک انسانی باشد. این تمهیدات به منظور محافظت از نرم‌افزار، مستندات و خدمات است. مشتری نمی‌تواند تمامی نرم‌افزار یا هریک از بخش‌های آن را انتقال دهد، اجاره دهد، قرض دهد، برای کسب سود به فروش مجدد آن بپردازد، آن توزیع کند یا نرم‌افزار مشتق شده‌ای ایجاد نماید. مشتری نباید لایسنس استفاده از نرم‌افزار یا خدمات اشتراک را برای تقسیم زمان تجاری، اجاره، برون‌سپاری، یا در قالب خدمات مدیریتی، به غیر اعطا کند و یا اینکه استفاده از مجموعه خدمات خود مبتنی بر سکتونا را به دیگران واگذار نماید، یا به آموزش افرادی غیر از کاربران مجاز مبادرت ورزد، مگر اینکه قبلاً به توافق سکتونا رسیده باشد. مشتری برای دور زدن یا حصول دسترسی به‌گونه‌ای که منجر به تخطی از محدودیت‌های فنی نرم‌افزار شود، مجاز به ایجاد، توسعه یا استفاده از هیچگونه نرم‌افزار یا خدمات نیست. مشتری نمی‌تواند از نرم‌افزار، مستندات یا خدمات برای تعیین اطلاعات عملکرد یا تحلیل و یا کسب اطلاعات رقابتی یا تحلیل آنها استفاده کند (از جمله بررسی بدون محدودیت، بررسی هرگونه معیارسنجی، دسترسی به نظرات، اطلاعات رقابتی یا اطلاعات نسبی یا نتایج تعیین شده در طی استفاده). مشتری همچنین بدون رضایت کتبی قبلی از سوی یکی از مقام‌های رسمی سکتونا، نمی‌تواند اطلاعات عملکرد یا تحلیل و یا اطلاعات رقابتی و تحلیل رقابتی را افشا یا منتشر سازد. مشتری باید هرگونه افشای غیرمجاز، تکثیر یا توزیع غیرمجاز نرم‌افزار یا مستندات را که مورد توجهش قرار می‌گیرد و یا به آن شک معقولی دارد، فوراً به اطلاع سکتونا برساند.

۴. پرداخت

الف) هزینه‌ها. هزینه‌های مربوط به لایسنس و خدمات به صورت توافق متقابل میان طرفین و مطابق با مندرجات جدول هزینه‌های زمان‌بندی پیوست این قرارداد تعریف می‌شوند.

ب) پرداخت. هزینه‌های اشتراک نرم‌افزار و/یا خدمات پشتیبانی مطابق با سفارش خرید، پیشاپیش در قالب صورتحساب صادر خواهند شد. اشتراک‌های اضافه شده در مدت اشتراک برای مابقی مدت زمان اشتراک فعلی، محاسبه و در قالب صورتحساب صادر می‌شوند. هزینه‌های خدمات حرفه‌ای مطابق با سفارش خرید مشخص و قابل اجرا خواهند بود. شما در بازه زمانی مشخص شده در فاکتور، کلیه مبالغ محاسبه شده در فاکتور را پرداخت خواهید کرد.

ت) تعلیق اشتراک و/یا خدمات. در صورت تأخیر در پرداخت به مدت ۶۰ روز یا بیشتر از ۶۰ روز، سکتونا این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که تمامی حقوق، حق اشتراک و استفاده از نرم‌افزار و/یا خدمات را به حالت تعلیق درآورد؛ از جمله تعلیق لایسنس‌های اعطا شده به مشتری. در صورت وجود یک دوره زمانی بین انقضای هر دوره تعمیر نگهداری و شروع دوره تعمیر و نگهداری بعدی («فاصله»)، سکتونا قبل از شروع دوره بعدی مشتری را ملزم به پرداخت کامل هزینه‌های نگهداری برای این دوره می‌نماید.

ث) مالیات. برای هزینه‌های ذکر شده در سفارش خرید، هیچ گونه مالیات محاسبه نشده است. شما مسئول پرداخت کلیه مالیات‌ها هستید، از جمله مالیات فروش یا استفاده، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات استرالیا (GST)، مالیات صادرات یا واردات؛ به استثنای مالیات بر درآمد خالص سکتونا.

  1. عنوان و مالکیت. نسخه اصلی و نیز هر نسخه از نرم‌افزار و مستندات، به استثنای نرم‌افزار منبع باز و کد طرف ثالث و مستندات همراه، به‌طور کامل یا جزئی، از جمله ترجمه‌ها، تلفیق‌ها، نسخه‌های جزئی، اصلاحات، توسعه‌ها، نسخه‌های سفارشی، ویرایش‌ها، کارهای مشتق شده، به‌روزرسانی‌ها و نتایج هرگونه خدمات، اعم از اینکه طبق این توافق‌نامه باشد یا مطابق با یک بیانیه کاری جداگانه («ب.ک.ج.»)، متعلق به سکتونا است و در صورت لزوم، طرف‌های ثالث از جمله شرکت Oracle India Private Limited، تحت قانون حق نشر، قانون حق ثبت اختراع، قانون اسرار تجاری بین‌المللی و هند و سایر تمهیدات در پیمان‌نامه‌ها محافظت می‌شوند. لایسنس به معنای فروش نرم‌افزار نیست و هیچ عنوان یا نفع مالکیتی در زمینه نرم‌افزار، مستندات، زیرساخت‌ها یا خدمات و یا هرگونه حق ثبت اختراع، حق نشر، اسرار تجاری، نام تجاری، علامت تجاری یا سایر حقوق مالکیت معنوی مربوط به نرم‌افزار را به مشتری منتقل نمی‌کند. کلیه حقوق، عناوین و منافع حاصل از نرم‌افزار، مستندات و خدمات، به استثنای نرم‌افزار منبع باز و کد طرف ثالث، برای سکتونا باقی می‌ماند. برای نرم‌افزارهای منبع باز و کد طرف ثالث، لایسنس‌های طرف ثالث و رفع مسئولیت گارانتی و نیز محدودیت در مسئولیت قابل‌اجراست که در زیر به آنها اشاره شده است. مشتری نمی‌تواند اعلان‌های تجاری موجود در نرم‌افزار یا مستندات را حذف کند، تغییر دهد یا پنهان نماید و باید این اعلان‌ها را در هر نسخه پشتیبان از نرم‌افزار و مستندات، تکثیر کند.
  2. تحویل و پذیرش. کلیه نرم‌افزارهای ارائه شده مطابق با این توافق‌نامه، بصورت الکترونیکی تحویل داده می‌شوند. سکتونا برای آزمایش و پیش‌پذیرش قبل از خرید، لایسنس‌های مربوط به ارزیابی محصولات خود را به مشتری ارائه می‌دهد. بنابراین، کلیه نرم‌افزارها، تحویل داده شده به مشتری و پذیرفته شده از سوی مشتری تلقی می‌گردند؛ بدین معنی که پس از اعلان در دسترس بودن نرم‌افزار برای بارگیری و سپس بارگیری توسط مشتری، نصب، استفاده، ثبت یا هرگونه استفاده دیگری از نرم‌افزار توسط مشتری، به منزله آن است که نرم‌افزار با مستندات مطابقت قابل توجهی دارد.
  3. تخلف از حق ثبت اختراع و حق نشر

الف) اگر طرف‌های ثالث، ادعاهایی علیه مشتری مبنی بر نقض حقوق مالکیت‌شان در رابطه با نرم‌افزار، خدمات و کالاهای قابل تحویل توسط سکتونا و استفاده از آنها توسط مشتری مطابق با این توافق‌نامه و مستندات مربوطه اعلام کنند، سکتونا مشتری را ملزم به پرداخت کلیه هزینه‌های زیر می‌کند: هزینه‌های جبرانی، هزینه‌های مورد نیاز برای دفاع مشتری و نیز پرداخت هرگونه هزینه برای قضاوت نهایی علیه مشتری مبتنی بر تصمیمات قطعی و مطلق دادگاه‌ها، هزینه‌های توافق قضایی یا هزینه‌های مربوط به خارج از روند قضایی.

ب) اگر یک نرم‌افزار، خدمات و کالاهای قابل تحویل بر طبق تصمیم نهایی دادگاه‌ها یا از نظر سکتونا، حقوق مالکیت طرف‌های ثالث را نقض کنند، سکتونا می‌تواند با هزینه و صلاحدید خود، نرم‌افزار، خدمات و موارد قابل تحویل مورد بحث را اصلاح یا جایگزین کند؛ به‌طوری که حقوق انحصاری مذکور دیگر نقض نشوند، یا حق استفاده مداوم مطابق با آنچه که در قرارداد آمده، برای مشتری محفوظ بماند. اگر چنین اقداماتی به نتیجه مطلوب نرسد و اگر با تصمیم نهایی دادگاه‌ها، یا یک توافق قضایی یا خارج از روند دادرسی، نقض حقوق تجاری و انحصاری محرز شود، مشتری حق دارد قرارداد را فوراً فسخ کند.

۸) تضامین.

تضامین رسمی سکتونا در ادامه بیان می‌شوند:

یک) سکتونا دارای تجربه، تخصص و نیروی انسانی لازم برای تأمین کارآمد نرم‌افزار، خدمات و موارد تحویل‌دادنی به مشتری است.

دو) سکتونا تضمین می‌کند که در ارائه نرم‌افزار، خدمات و موارد تحویل‌دادنی، با دقت و مهارت و ارزیابی کافی و منطقی و نیز مطابق با استانداردهای بالای حرفه‌ای و مطابق با الزامات مورد توافق در سفارش خرید یا مطابق با این توافق‌نامه، پیش رود.

سه) اجرا، ارائه و عملکرد این توافق‌نامه با عملکرد الزام‌آور هریک از مفاد قوانین قابل‌اجرا یا هر پیمان‌نامه، قرارداد، توافق‌نامه، قرار، تفاهم‌نامه، حکم یا دستوری که به آن مربوط می‌شود، یا هر یک از مایملک‌ها یا دارایی‌های آن بدان وابسته است یا از آن تأثیر می‌پذیرد، منافاتی نخواهد داشت. همچنین منجر به نقض هیچ یک از آنها نخواهد شد، هیچ یک از آنها را دور نخواهد زد، و یا موجب تسریع زودتر از موعد آنها نیز نخواهد شد.

چهار) این توافق‌نامه یک تعهدنامه قانونی، معتبر و لازم‌الاجرا برای سکتونا محسوب می‌شود، که مطابق با مفاد و شرایط قابل اجرا است.

پنج) سکتونا هیچ اطلاعی از تخطی یا طفره رفتن از هرگونه دستور، نامه کتبی، یا حکم دادگاه یا هرگونه حکم قانونی از طرف مقامات دولتی، که هرگونه اثر سوئی بر توانایی آن در انجام تعهدات خود تحت این توافق‌نامه داشته باشد، ندارد. همچنین هیچ واقعیت یا شرایطی نمی‌تواند به روندهای قضایی منجر شود که نهایتاً بر عملکرد سکتونا در عمل به تعهدات مندرج در این توافق‌نامه تأثیر منفی بگذارد.

شش) تمامی مفاد این توافق‌نامه بر اساس «قوانین اجرایی» تنظیم شده و مشمول هیچ گونه جریمه، مجازات، ممنوعیت یا سایر مسئولیت‌های مدنی یا کیفری که در مجموع اثرات سوئی بر توانایی آن در انجام تعهدات خود تحت این توافق‌نامه بگذارد، نمی‌باشد.

هفت) سکتونا تعهدات خود را طبق این توافق‌نامه و با رعایت قوانین و مقررات اجرایی انجام خواهد داد و هرگونه مجوز، لایسنس، رضایت، تأییدیه و اجازه قانونی لازم برای اجرای تعهدات خود در این توافق‌نامه را با قدرت و اثربخشی کامل حاصل خواهد کرد.

هشت) سکتونا بدینوسیله از طرف خود و به نمایندگی از شرکا تضمین می‌کند، متعهد می‌شود و موافقت می‌کند که در رابطه با عملکرد هرگونه خدمات ارائه شده برای مشتری، از کلیه قوانین اجرایی در زمینه ضدرشوه و ضدفساد، از جمله قانون اقدامات فساد خارجی ایالات متحده، قانون پیشگیری از فساد هند و سایر قوانین اجرایی مشابه در هر حوزه قضایی («قوانین ضد فساد») تبعیت کند. سکتونا همچنین از طرف خود و به نمایندگی از شرکا تضمین می‌کند، متعهد می‌شود و موافقت می‌کند که در زمینه عملکرد خدمات و در جهت حصول یا حفظ کسب و کار خود در قبال مشتریان و یا کسب امتیازهای نامشروع، هیچ‌گونه اقدام تحریک‌آمیزی در مقابل مقامات رسمی، کارمندان، احزاب سیاسی یا نامزدهای سیاسی انجام ندهد.

ب) مشتری تضمین می‌کند که:

یک) لایسنس/حقوق نرم‌افزاری را که طبق این توافق‌نامه به او اعطا شده به هیچ طرف ثالثی منتقل نمی‌کند، مگر اینکه در این مورد توافقی حاصل شده باشد.

دو) حق هیچگونه فروش، واگذاری، اجاره، بازاریابی، انتقال، در گروی رهن گذاشتن و یا هرگونه عملی که منجر به منفعتی برای وی شود، ندارد و چنین کاری را انجام نمی‌دهد. همچنین به هیچ شخص ثالث، شرکت یا سایر نهادها، به هیچ شکلی اجازه کپی، تکثیر یا افشای نرم‌افزار اعم از کلی یا جزئی را نمی‌دهد.

سه) هرگونه حقوقی که صراحتاً در این توافق‌نامه به مشتری اعطا نشده از جمله حق چاپ، برای سکتونا محفوظ است.

چهار) کاربر یا کاربران مجاز مورد نظر مشتری، فقط از طریق سامانه ورود کاربران مجاز، به نرم‌افزار دسترسی پیدا می‌کنند و نام کاربری و رمز عبور را با هیچ شخص ثالثی در میان نخواهند گذاشت.

پنج) مشتری از تمام قوانین و مقررات مربوط به صادرات در ایالات متحده و سایر قوانین اجرایی در خصوص صادرات و واردات به طور کامل تبعیت خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند که نه این نرم‌افزار، نه نرم‌افزار منبع باز و نه کد طرف ثالث، و نه برنامه‌هایی که توسط سکتونا به مشتری ارائه نشده و همچنین محصولات مستقیم آن، به هیچ شکلی مستقیم یا غیرمستقیم و بر خلاف قوانین اجرایی، صادر نمی‌شوند.

شش) مشتری به سکتونا اجازه می‌دهد تا با اطلاع قبلی سکتونا، استفاده مشتری از نرم‌افزار را ممیزی کند و در طول انجام ممیزی، دسترسی به اطلاعات را برای سکتونا فراهم می‌کند و به سکتونا اجازه می‌دهد نتایج حسابرسی را به شرکت Oracle India Private Limited و سایر طرف‌های ثالث گزارش دهد. همچنین مشتری اجازه می‌دهد که حق سکتونا برای حسابرسی استفاده مشتری از نرم‌افزار، به شرکت Oracle India Private Limited و سایر اشخاص ثالث قابل واگذاری باشد.

هفت) مشتری متوجه است و موافقت می‌کند که این امکان وجود دارد برخی از برنامه‌ها شامل کد منبع باشند که شرکت Oracle India Private Limited به‌عنوان بخشی از عرضه استاندارد خود از آنها بهره می‌گیرد. البته شرایط این توافق‌نامه بر کد منبع (سورس کد) نیز حاکم هستند.

هشت) مشتری متوجه است و موافقت می‌کند که فناوری طرف ثالث که ممکن است برای استفاده در برخی از برنامه‌های اوراکل مناسب یا ضروری باشد، در مستندات مجموعه برنامه مشخص شده، و یا در غیر این صورت از سوی سکتونا اعلام شده و لایسنس آن صرفاً برای استفاده از این برنامه به مشتری داده شده است. آن مفاد و شرایط توافق‌نامه لایسنس طرف ثالث که در این توافق‌نامه نامی از آنها ذکر نشده، یا در مستندات مجموعه برنامه آورده شده است و یا توسط سکتونا به اطلاع مشتری رسیده است.

۹. محرمانگی و عدم افشا

الف) اطلاعات محرمانه. هر یک از طرفین می‌تواند به اطلاعات محرمانه و یا اطلاعات اختصاصی طرف دیگر («اطلاعات محرمانه») دسترسی داشته باشد. اطلاعات محرمانه شامل هرگونه اطلاعاتی است که در هنگام نوشته شدن به صورت محرمانه دسته‌بندی می‌شوند و همچنین هرگونه اطلاعاتی که بر اساس شرایطی که افشا می‌شود، درک عرفی آن را محرمانه قلمداد نماید (اعم از اینکه کتباً افشا شود، به صورت شفاهی یا با بررسی نشانه‌های ملموس). اطلاعات محرمانه سکتونا شامل نرم‌افزار، خدمات اشتراک، مستندات، فرمول‌ها، روش‌ها، نحوه کار، فرآیندها، طرح‌ها، محصولات جدید، کارهای در دست توسعه، الزامات بازاریابی، طرح‌های بازاریابی، نام مشتریان، نام مشتریان بالقوه، شرایط و قیمت‌گذاری تحت این توافق‌نامه و نتایج هرگونه آزمایش مقایسه‌ای یا دیگر آزمون‌های معیارسنجی در خصوص نرم‌افزار یا خدمات اشتراک است؛ فارغ از اینکه این اطلاعات محرمانه تلقی شده باشند یا نه. اطلاعات محرمانه شامل کلیه اطلاعات دریافتی از سوی طرف‌های ثالث نیز می‌شود و هر یک از طرفین موظف است آنها را به‌عنوان اطلاعاتی محرمانه و شفاهی تلقی کند چرا که توسط هر یک از طرفین محرمانه قلمداد می‌گردد. سکتونا تصدیق و موافقت می‌کند که در طول تعامل خود با مشتری، ممکن است داده‌های مشتری از جمله اطلاعات شخصی را دریافت یا به آنها دسترسی داشته باشد.

ب) استثنائات. اطلاعات محرمانه یکی از طرفین نباید شامل اطلاعاتی باشد که (یکم) بدون هیچگونه اقدام خاص و یا منقضی شدن قرارداد با طرف دیگر، بخشی از اطلاعات موجود در دامنه عمومی باشد یا تبدیل به بخشی از چنین اطلاعاتی بشود؛ (دوم) قبل از افشای اطلاعات در اختیار قانونی طرف دیگر بوده و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم آنها را به دست نیاورده باشد؛ (سوم) توسط طرف ثالث و بدون محدودیت در خصوص افشا، به طرف دیگر افشا شده باشد؛ و یا (چهارم) توسط طرف دیگر و بدون استفاده از اطلاعات محرمانه طرف مقابل یا ارجاع به آن، به‌طور مستقل ساخته و پرداخته شده باشد. بعلاوه، بخش ۱۰ مبنی بر ممنوعیت افشای اطلاعات محرمانه را نباید به‌گونه‌ای تفسیر کرد که مقامات گمرکی، نهادهای نظارتی از جمله مقامات دولتی که از قدرت کافی برای جستجوی چنین اطلاعاتی برخوردارند، سازمان‌های اجرای قانون، نهادهای بازرسی و یا سایر نهادهای مشابه قانونی یا حکم معتبر دادگاه یا سایر مراجع دولتی، افشای آنها را الزام‌آور بدانند. این به شرطی است که طرف پاسخ‌دهنده ابتدا به طرف دیگر اخطار داده باشد تا طرف افشاگر بتواند در پی اقدامی محافظتی یا اقدام مناسب دیگری بر بیاید. اگر لازم باشد اطلاعات محرمانه بر اساس الزامات مراحل قانونی فاش شود، طرفی که باید اطلاعات محرمانه را افشا کند، تا آنجا که ممکن است باید طرف مقابل را به‌موقع مطلع سازد و در هماهنگی با طرف دیگر کوشش کند ماهیت و دامنه افشای مورد نیاز را محدود نماید.

پ) محدودیت‌ها. طرفین توافق‌نامه، اطلاعات محرمانه یکدیگر را به هیچ وجه در دسترس هیچ شخص ثالث (به جز اشخاص ثالثی که کاربر هستند) قرار نمی‌دهند و از اطلاعات محرمانه یکدیگر برای هیچ هدفی استفاده نمی‌کنند، مگر در مواردی که قانون اجرایی آنها را الزام‌آور بداند یا در این توافق‌نامه مجاز شمرده شده باشند. هر یک از طرفین باید تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا اطمینان حاصل کنند که کارمندان یا نمایندگان آنها با نقض این توافق‌نامه، اطلاعات محرمانه آنها را افشا نمی‌کنند. طرفین باید اطلاعات محرمانه یکدیگر را در طول مدت این توافق‌نامه و پس از آن همچنان به صورت محرمانه حفظ کنند. هر یک از طرفین تصدیق و موافقت می‌کند که به دلیل ماهیت منحصر به فرد اطلاعات محرمانه، هیچ قانونی نمی‌تواند این بخش ۹ را نقض کند و هرگونه تخلف، صدمات جبران‌ناپذیری به طرف غیرمتخلف وارد می‌کند. بنابراین، طرف متخلف باید علاوه بر جبران هرگونه خسارت که ممکن است به صورت قانونی یا بر اساس این توافق‌نامه برای طرف نامتخلف محفوظ نگه داشته شود، فوراً درصدد جبران ضرر و زیان طرف نامتخلف برآید.

۱۰) خدمات حرفه‌ای. هرگونه خدمات حرفه‌ای، آموزشی یا سایر الزاماتی که صراحتاً در سفارش خرید یا بیانیه کاری جداگانه («ب.ک.ج.») که به امضای طرفین رسیده بیان نشده باشد، از محدوده این توافق‌نامه خارج است و فقط با پرداخت هزینه‌های اضافی ارائه می‌گردد. هزینه‌های این قبیل موارد در قالب دستورالعمل اجرایی قابل‌پرداخت است، مگر اینکه در زمان دریافت فاکتور خلاف آن تصریح شده باشد. تغییرات در هر بیانیه کاری جداگانه («ب.ک.ج.») تنها در صورتی معتبر است که درخواست تغییر، به امضای هر دو طرف رسیده باشد.

۱۱) خدمات پشتیبانی. به شرطی که مشتری خدمات پشتیبانی نرم‌افزار را خریداری کرده باشد، حق دریافت خدمات مشخص شده در قرارداد تعمیر و نگهداری نرم‌افزار را دارد. شرح این خدمات در قالب برگه سند آ به این توافق‌نامه پیوست شده است.

۱۲) رضایت در جمع‌آوری و استفاده از داده‌ها.

الف) سکتونا می‌تواند اطلاعات شخصی از جمله آدرس‌های پروتکل اینترنت (IP) یا سایر اطلاعات شناسایی منحصر به فرد مرتبط با نرم‌افزار و/یا خدمات، از جمله داده‌هایی را که مشتری هنگام ثبت‌نام برای حساب کاربری سکتونا ارائه می‌دهد، نزد خود جمع‌آوری کند. سکتونا همچنین اطلاعات مربوط به تعداد لایسنس‌های فعال مورد استفاده توسط مشتری را نیز جمع‌آوری می‌کند. لازم به ذکر است که از این داده‌ها برای ارائه خدمات پشتیبانی و حصول اطمینان از اینکه مشتری از تعداد مناسبی لایسنس برخوردار است، استفاده خواهد شد.

۱۳) مدت قرارداد و پایان آن

الف) مدت. مشتری می‌تواند پس از قبول شرایط و ضوابط این توافق‌نامه، از حقوقی که به موجب این توافق‌نامه به وی اعطا می‌شود، استفاده کند و تا زمانی که مشتری به شرایط و ضوابط این توافق‌نامه پایبند باشد، می‌تواند از حقوق اعطا شده تحت این توافق‌نامه بهره‌مند شود. با این وجود، هر یک از طرفین می‌تواند ۹۰ روز پس از ارسال اعلامیه کتبی به طرف دیگر، این توافق‌نامه را فسخ کند. در صورت فسخ این توافق‌نامه، مشتری باید در تاریخ فسخ یا قبل از آن، نرم‌افزار را حذف کند، آن را از بین ببرد و تخریب آن را تأیید کند، و یا اینکه نرم‌افزار و تمام نسخه‌های نرم‌افزار و هرگونه مستندات مرتبط با آن را به سکتونا برگرداند. هیچگونه هزینه یا وجهی که از سوی مشتری تحت این توافق‌نامه به سکتونا پرداخت شده، قابل استرداد نیست، حتی درصورتی که اگر هریک از دو طرف این توافق‌نامه را فسخ کنند؛ مگر آن که خلاف آن در این توافق‌نامه ذکر شده باشد.

ب) فسخ توسط هر یک از طرفین به دلیل انحلال یا ورشکستگی. در صورت ورشکستگی؛ اقدام برای انتصاب یک فرد مورداعتماد یا مدیر تصفیه و یا متولی؛ انتقال قانونی اموال به طلبکاران؛ ایجاد پرونده ورشکستگی، تنظیم بدهی یا سایر پرونده‌های حقوقی تحت قوانین ورشکستگی یا انحلال؛ یا طی کردن مراحل انحلال و یا نقدینه‌سازی به‌طریقی که مورد تأیید اوست؛ و یا در صورتی که پس از شصت (۶۰) روز موارد فوق از سوی دادگاه مردود اعلام نشوند، هر یک از طرفین می‌تواند این توافق‌نامه را با اطلاع کتبی به طرف، دیگر فسخ کند.

۱۴) پیامدهای فسخ

در صورت فسخ قرارداد، موارد زیر پیامدهای مورد انتظار خواهند بود:

الف) کلیه حقوق مصرح سکتونا در این توافقنامه، پایان می‌یابند و سکتونا برای نقصان سرقفلی یا ناکامی در دستیابی خود به سود پیش‌بینی شده، حق دریافت هیچگونه وجهی را نخواهد داشت.

ب) مفادی از این توافق‌نامه که صراحتاً درباره آن بیان شده، پس از فسخ تداوم خواهد یافت.

پ) لغو، فسخ یا انقضای این توافق‌نامه هیچ یک از طرفین را از میزان وجهی که ممکن است به موجب شرایط توافق‌نامه به طرف دیگر بدهکار باشد، مستثنی نمی‌کند.

پس از فسخ این توافق‌نامه، هر یک از طرفین باید ظرف پانزده (15) روز تقویمی از تاریخ فسخ، کلیه اطلاعات محرمانه ایجاد شده یا دریافت شده از طرف دیگر را که در تملک، اختیار، یا کنترل خود دارد، به مقابل طرف برگرداند. اگر طرفین تشخیص دهند که بازگردانی هر بخشی از اطلاعات محرمانه غیرممکن است، طرف باید اطلاعات محرمانه را از بین ببرد و ظرف پانزده (15) روز تقویمی از تاریخ فسخ، انجام این کار را کتباً به اطلاع طرف دیگر برساند.

۱۵) تداوم. مفاد مربوط به عنوان و مالکیت، محرمانگی، بازخورد، بیانیه ضمانت و سلب مسئولیت، قانون حاکم و صلاحیت قضایی و محدودیت مسئولیت در این توافق‌نامه پس از فسخ به وقت خود باقی خواهند ماند.

۱۶) ضمانت‌نامه

الف) گارانتی محدود. سکتونا برای مدت سی (30) روز پس از تحویل یا عرضه، ضمانت می‌کند که محصولات تا حد قابل توجهی با مشخصات موجود در مستندات و مدارک عرضه شده مطابقت باشند («دوره ضمانت»). تنها تعهد سکتونا و تنها راهکار جبرانی در قبال مشتری برای هرگونه نقض ضمانت، تعمیر و یا تعویض محصولات است. البته به شرطی که سکتونا بنا به صلاحدید خود تشخیص دهد که قادر به تعمیر یا تعویض محصولات نیست، آن بخشی از قیمت خرید را که به سبب نقض گارانتی متعهد به بازپرداخت به مشتری است، به وی مسترد خواهد ساخت. شرط بهره‌مندی از ضمانت این است که مشتری باید در مدت‌زمان اعتبار ضمانت‌نامه، چنین خطایی را کتباً به سکتونا اطلاع دهد. استفاده نادرست یا اصلاح محصول از سوی مشتری، شریک آن یا هر طرف ثالث، سبب ابطال کلیه ضمانت‌ها خواهد شد.

ب) عدم شمول ضمانت. ضمانت محدود فوق‌الذکر، در موارد زیر قابل اجرا نخواهد بود: (یکم) نرم‌افزار مطابق با توافق‌نامه یا مستندات مورد استفاده قرار نگرفته باشد، (دوم) نرم‌افزار یا هر بخشی از آن توسط نهادی به جز سکتونا مورد اصلاح قرار گرفته یا (سوم) علت عدم کارکرد صحیح نرم‌افزار، تجهیزات یا نرم‌افزار دیگری باشد که توسط سکتونا تأمین نشده است.

۱۷) محدودیت مسئولیت. در هیچ صورتی، هیچیک از طرفین یا تأمین‌کنندگان یا توزیع‌کنندگان، در قبال آسیب‌های خاص یا احتمالی، از جمله ضرر و زیان بدون حد و مرز، ناکامی در استفاده، اختلال در کسب و کار، یا هزینه خرید کالاهای جایگزین، استفاده یا عدم توانایی در استفاده از نرم‌افزار، هیچگونه مسئولیتی ندارند؛ حتی اگر درباره احتمال چنین آسیب‌هایی، به طرف مقابل اطلاع‌رسانی شده باشد. مسئولیت سکتونا، تأمین‌کنندگان، عاملان فروش و توزیع‌کنندگان آن در هیچ صورتی نباید بیشتر از مقدار پولی باشد که شما برای خرید نرم‌افزار پرداخت کرده‌اید؛ حتی اگر این توافق‌نامه از علل آن بوده باشد؛ اعم از اینکه در قرارداد ذکری از آن شده باشد و (از جمله در اثر سهل‌انگاری) دچار صدمه و خسارت شود، مگر آنکه به مفاد جبران ضرر و زیان در این توافق‌نامه ارتباط پیدا کند، یا اینکه به جبران خسارت در صورت تخلف و نقض محرمانگی مربوط شود. محدودیت‌های فوق‌الذکر در خصوص مسئولیت، صرفنظر از هرگونه عدم موفقیت در جبران محدود خسارت که در اینجا بیان شده، اعمال خواهند شد.

۱۸) جبران خسارت. سکتونا درصدد جبران، دفاع و در صورت تمایل خود، درصدد رفع اختلاف هرگونه ادعا، شکایت یا دادخوهی که علیه مشتری مطرح شده برمی‌آید:

الف) براساس این ادعا که نرم‌افزار از حق ثبت اختراع یا حق نشر طرف‌های ثالث تخطی کرده است («ادعای نقض حقوق»). سکتونا کنترل مستقیمی بر دفاع یا حل و فصل هرگونه ادعا برای نقض قانون خواهد داشت و به مشتری در دفاع از این موضوع کمک منطقی خواهد کرد.

یک) سکتونا پس از اطلاع یافتن از هرگونه ادعای نقض قانون، و یا اگر خودش اعتقاد داشته باشد که چنین ادعایی محتمل است، تنها با انتخاب خودش می‌تواند: (یکم) حق مشتری در تداوم استفاده از نرم‌افزار که ادعا می‌شود قانون‌شکنی کرده را تأمین کند؛ یا (دوم) نرم‌افزار را تعویض یا اصلاح کند تا نقض قانون رفع شود.

دو) در موارد زیر، سکتونا هیچگونه مسئولیتی در قبال هرگونه ادعای تخلف یا ادعای نقض و تخطی بر عهده ندارد: (یکم) استفاده مشتری از نرم‌افزار پس از اطلاع‌رسانی سکتونا مبنی بر اینکه به دلیل ادعای نقض قانون، مشتری باید استفاده از نرم‌افزار را متوقف سازد؛ به شرط آنکه مشتری نیز در کنار اطلاع‌رسانی سکتونا، از بند ۱۹-الف-(دو) نیز تبعیت کرده باشد [همچین بندی در این توافق‌نامه وجود ندارد – مترجم.]؛ (دوم) ایجاد هرگونه اصلاح در نرم‌افزار از سوی مشتری و بدون اطلاع سکتونا.

ب) ادعاهای حقوقی از سوی رگولاتورها یا آژانس‌های دولتی مبنی بر جریمه، مجازات، تحریم یا سایر روش‌های جبرانی به سبب (یا در ارتباط با) عدم پیروی سکتونا از الزامات نظارتی.

پ) هرگونه ادعا در زمینه نقض محرمانگی و امنیت داده‌ها در نتیجه اقداماتی که از سوی کارمندان یا پیمانکاران فرعی سکتونا رخ داده باشد؛ یعنی در اثر کارهایی که نباید انجام می‌شده و یا کارهایی که باید انجام می‌شده ولی صورت گرفته.

ت) هرگونه ادعا مبنی بر سوء رفتار، سهل‌انگاری یا اقدامات نادرست کارکنان سکتونا و/یا پیمانکاران فرعی آن؛ یعنی در اثر کارهایی که نباید انجام می‌شده و یا کارهایی که باید انجام می‌شده ولی صورت گرفته.

ث) هرگونه ادعا مبنی بر کاربرد نادرست یا سهل‌انگارانه، استفاده نادرست از سامانه، عدم پیروی از روال تعیین شده توسط کارمندان سکتونا و/یا کارمندان شرکت پیمانکار فرعی.

۱۹) پیروی از قوانین. هر یک از طرفین در روند بازاریابی، تحویل و/یا استفاده از نرم‌افزار، مستندات و خدمات، مسئول پیروی از کلیه قوانین و مقررات اجرایی دولتی خواهد بود.

۲۰) اطلاعیه‌های مطبوعاتی. به جز موارد منع شده توسط قانون، و یا قوانین موجود در رابطه با سازمان‌های دولتی، سکتونا می‌تواند از نام و نشان شرکت شما در برنامه بازاریابی خود استفاده کند؛ از جمله استفاده از آن در تارنمای شرکت سکتونا، در ادبیات بازاریابی و در اطلاعیه‌های مطبوعاتی.

۲۱) واگذاری. این توافق‌نامه توسط هیچ یک از طرفین چه به موجب قانون و چه به هیچ شکل دیگری، بدون رضایت قبلی کتبی طرف دیگر، قابل واگذاری به غیر نخواهد بود و البته عدم رضایت بدون توجیه منطقی داشته باشد. برای واگذاری توافق‌نامه در اثر ادغام، تملک یا فروش تمامی یا قسمت بیشتر دارایی‌های طرف واگذارنده، چنین رضایت‌نامه‌ای لازم نیست. با این حال، سکتونا بدین وسیله شرکت Oracle India Private Limited را به‌عنوان طرف ثالث ذینفع در این توافق‌نامه تعیین می‌کند.

۲۲) کلیت توافق‌نامه. این توافق‌نامه به منزله درک و توافق نهایی، کامل و انحصاری بین سکتونا و شما در رابطه با موضوع آن است و بر تمام تفاهم‌ها، توافق‌نامه‌ها و ارتباطات قبلی و یا کنونی و/یا تبلیغات مرتبط با آن مقدم است. این توافق‌نامه قابل افزودن ضمایم بیشتر، اصلاح یا لغو نیست، مگر اینکه این کار کتباً صورت بگیرد و به امضای نماینده مجاز سکتونا رسیده باشد.

۲۳) تفکیک‌پذیری. اگر مشخص شود که هر بخش یا ماده توافق‌نامه غیرقانونی یا غیرقابل اجراست، اعتبار یا قابلیت اجرای مابقی قرارداد یا مفاد آن همچنان معتبر و به قوت خود باقی خواهد بود. ناکامی در اجرا یا تأخیر در اجرای هرگونه حق تعیین شده یا مفاد این توافق‌نامه، به منزله چشم‌پوشی یا معافیت چنین حق یا مقرره‌ای محسوب نمی‌شود. مفاد این توافق‌نامه که در ذات خود فراتر از خاتمه لایسنس نرم‌افزار نیز ادامه می‌یابند، تا زمان تحقق همچنان پابرجا خواهند بود.

۲۴) حاکمیت قانون و صلاحیت قضایی. این توافق‌نامه و هر موضوع مربوط به آن، تحت شمول قانون یا قوانین فعلی در هند قرار دارند. هر اختلاف ناشی از این توافق‌نامه یا در ارتباط با آن، باید با مذاکرات مستقیم بین مشتری و سکتونا رفع و حل‌وفصل شود. اگر ظرف ۴۵ روز، این اختلاف حل نشده باقی بماند یا به رضایت متقابل نرسد، هر یک از طرفین آزاد خواهد بود که اقدامات حقوقی مناسب را در پیش بگیرد؛ از جمله، شروع به پیگیری مراحل قانونی موردنظر. طرفین توافق می‌کنند که صلاحیت انحصاری دادگاه‌های بمبئی در هند را محترم بشمارند.

۲۵) مرجع و تقدم و تأخر. اگر بین شرایط این توافق‌نامه، شرایط توافق‌نامه نگهداری و پشتیبانی نرم‌افزار، مستندات، سفارش خرید، فاکتور، سیاست حفظ حریم خصوصی و شرایط استفاده از تارنما، ناسازگاری وجود داشته باشد، چنین تعارض یا عدم سازگاری، با اولویت بخشیدن به مفاد این توافق‌نامه برطرف خواهد شد و این مفاد و شرایط بر سایر توافق‌نامه‌های نگهداری و پشتیبانی نرم‌افزار، مستندات، سفارش خرید، فاکتور، سیاست حفظ حریم خصوصی و شرایط استفاده از تارنما یا هر توافق‌نامه/ اسناد دیگر، مقدم خواهند بود.